Button Text

Vertrouwenspersonen

VP-Nederland stimuleert organisaties om incidenten vroegtijdig aan te pakken en zo mogelijk klein te houden. Hiervoor hebben we een effectieve werkwijze ontwikkeld, waardoor medewerkers op een eenvoudige en laagdrempelige  manier in contact komen met een vertrouwenspersoon naar keuze.

Hoe werkt het?
Medewerkers zoeken contact met een vertrouwenspersoon via de chatfunctie in de VP-App. De vertrouwenspersonen zijn van 09.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor eerste opvang en een luisterend oor. In dit eerste contact onderzoekt de vertrouwenspersoon samen met uw medewerker wat nodig is: moet er direct actie worden ondernomen of kan er op een later moment een afspraak worden gemaakt met een vertrouwenspersoon naar keuze? Het kan al zijn dat het contact via de chat voldoende is.

Onze LVV-registervertrouwenspersonen registreren ieder contactmoment met uw medewerkers in een beveiligde omgeving. Zij hebben nauw contact met onze VP-adviseur over de signalen van ongewenst gedrag van uw medewerkers. De VP-adviseur brengt u op de hoogte van deze signalen, zodat u tijdig actie kunt ondernemen om escalatie te voorkomen. De anonimiteit van de melders blijft hierbij altijd gewaarborgd.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland:

Bieden eerste opvang en een luisterend oor

Vragen door om de situatie helder te krijgen

Voeren coachend en ondersteunend gesprekken

Onderzoeken (samen) mogelijkheden en/of oplossingen

Staan melder of aangeklaagde bij

Kunnen bijstaan bij herstel en/of rehabilitatie terug naar werk

Kunnen bijstaan bij zittingen van de klachtencommissie

Verwijzen eventueel door naar nazorg of opvang

Onze vertrouwenspersonen

Petra Bosse
Marc van Hal
Sabah Nhass
Ajoeb Mohamedajoeb
Catia Soares Lopes
Chantal Sijtsma
Yvonne van Houdt
Corine Korrel
Marco van Burken
Leontine Sintemaartensdijk
Thomas Clyde Willems
Jalil Taktak
Linda Verkroost
Tristam de Rooij
Frédérique Héman
Enissa Louise Ghariani
Huub Kurvers
Jolanda Bergsma
Karlijn Mofers
Marjon Woudstra
Maureen Draaijer
Samira El Batioui

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting