Customized

Gezien de grote interesse die we de afgelopen maanden hebben ontvangen, hanteren we momenteel een tijdelijke stop op nieuwe abonnementen. Vanaf 1 januari kunt u weer een abonnement afsluiten. Laat uw gegevens achter en we zullen u op de hoogte houden.

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Premium

Gezien de grote interesse die we de afgelopen maanden hebben ontvangen, hanteren we momenteel een tijdelijke stop op nieuwe abonnementen. Vanaf 1 januari kunt u weer een abonnement afsluiten. Laat uw gegevens achter en we zullen u op de hoogte houden.

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Basis

Gezien de grote interesse die we de afgelopen maanden hebben ontvangen, hanteren we momenteel een tijdelijke stop op nieuwe abonnementen. Vanaf 1 januari kunt u weer een abonnement afsluiten. Laat uw gegevens achter en we zullen u op de hoogte houden.

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.
Button Text

Partner in Goed Werkgeverschap

Organisaties vanaf één medewerker zijn volgens de Arbowet verplicht een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. VP-Nederland ontzorgt u in het kader van deze wet.

Ongewenst gedrag en integriteitskwesties kunnen grote impact hebben op uw organisatie en medewerkers. Met een abonnement bij VP-Nederland pakt u dit actief en preventief aan en minimaliseert u het risico op aansprakelijkheid. VP-Nederland stimuleert een aanspreekcultuur!

Onze pool van gecertificeerde vertrouwenspersonen met diverse culturele achtergronden is de drijvende kracht achter onze aanpak. Uniek is dat iedere medewerker zelf een vertrouwenspersoon uit deze pool kiest, die het best bij hem of haar past. Daarnaast verzorgen wij voor u o.a. de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen, de meldprocedure en een geanonimiseerd jaarverslag.

Diverse pool vertrouwenspersonen

Advies op maat

Transparante abonnementen

PSA-deel RI&E

Gedragscode en helder protocol

VP-App voor uw medewerkers

VP-Nederland creëert samen met u een cultuur waarin vertrouwen en veiligheid op het werk centraal staan. Een vertrouwenscultuur, waar medewerkers worden gestimuleerd open en eerlijk het gesprek met elkaar aan te gaan.  

Dit draagt bij aan minder stress, een goede werksfeer en duurzame inzetbaarheid!

Samen creëren we integer en gewenst gedrag op de werkvloer!

Ons diverse team van vertrouwenspersonen bevordert een vertrouwenscultuur en verlaagt de drempel voor open communicatie binnen uw organisatie.
VP-Nederland stimuleert te allen tijde dat uw medewerkers het gesprek met elkaar aangaan.

Met een gedragscode en een helder protocol ongewenste omgangsvormen bevordert u de integriteit en gewenste omgangsvormen van uw medewerkers en weten zij welke stappen ze kunnen zetten bij ongewenst gedrag.

10 voordelen VP-Nederland

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Minimaliseer risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden, zoals beschreven in de Arbowet en de Wet bescherming klokkenluiders.
Ambassadeur goed werkgeverschap
Een abonnement bij VP-Nederland getuigt van goed werkgeverschap en bevordert een gezonde en veilige werkomgeving. Hiermee laat u zien dat u waarde hecht aan het welzijn van uw medewerkers.
Diverse pool vertrouwenspersonen
VP-Nederland heeft een onafhankelijk team gecertificeerde vertrouwenspersonen samengesteld, professionals met diverse culturele achtergronden. Uw medewerkers kiezen zelf met wie ze in gesprek gaan.
VP-App
Als abonnee van VP-Nederland kunnen uw medewerkers gebruik maken van onze VP-App. Deze App biedt informatie, tools en tips. Onze vertrouwenspersonen stellen zich hier voor. Ook kunnen zij direct een beroep doen op een vertrouwenspersoon naar keuze.
Transparante kosten
Met het abonnement van VP-Nederland betaalt u een vast maandelijks bedrag. Dit betekent dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht als er geen incidenten zijn. De looptijd van uw abonnement is 1 jaar en daarna kunt u maandelijks opzeggen.
Elke dag bereikbaar
VP-Nederland is voor uw medewerkers telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur en in het weekend (feestdagen) van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kunnen zij ons altijd benaderen via de VP-App, waar zij 24/7 toegang hebben tot onze diensten.
Optimaal personeelsbestand
Met een abonnement bij VP-Nederland hoeft u geen medewerker vrij te maken voor de functie van vertrouwenspersoon. Dit zorgt voor een optimale bezetting in deze krappe arbeidsmarkt en uw medewerkers kunnen zich volledig richten op hun taken en verantwoordelijkheden.
Keurmerk VP-Nederland
Met een abonnement bij VP-Nederland ontvangt u ons keurmerk wat staat voor 'goed werkgeverschap'. U kunt het keurmerk gebruiken op uw website, brochures, drukwerk en dit kan u helpen bij het onderscheiden van uw organisatie bij de werving van nieuwe medewerkers.
Effectief en de-escalerend
Een extern vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk, wat resulteert in een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen. Deze handelt objectief en neutraal, zonder loyaliteitsconflicten, waardoor er snel en doelgericht oplossingen worden aangedragen.
Minder ziekteverzuim
Uit onderzoek blijkt dat een vertrouwenspersoon bijdraagt aan een betere werksfeer en minder ziekteverzuim. Een onafhankelijk luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen vaak al voldoende zijn voor medewerkers om zich gehoord en gezien te laten voelen.

‘Grensoverschrijdend gedrag is een structureel probleem dat voortkomt uit de manier waarop onze samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Het is onderdeel van onze cultuur, iedereen krijgt ermee te maken. De oplossing ligt in een stevige cultuurverandering, we moeten toe naar een samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Waarin we de grenzen van de ander respecteren en die van onszelf durven aan te geven en waarin omstanders niet wegkijken, maar elkaar juist aanspreken.’

Mariëtte Hamer
Regeringscommissaris
Grensoverschrijdend Gedrag

Abonnementen

Met een abonnement bij VP-Nederland heeft u toegang tot al onze diensten. Wij hanteren een transparant abonnementsmodel. Met beide abonnementen minimaliseert u de risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden.

Basic
Geschikt voor organisaties tot 20 medewerkers waar een open en respectvolle cultuur heerst. Met een aantal klikken voldoet u eenvoudig aan de wettelijke richtlijnen. Het proces is grotendeels geautomatiseerd, waardoor we de abonnementskosten laag kunnen houden. U kunt te allen tijde het abonnement upgraden en gebruik maken van onze extra diensten.
€69,-
per maand
Sluit af
Premium
Geschikt voor grotere organisaties of waar in het verleden sprake is geweest van niet integer en ongewenste omgangsvormen. Uw persoonlijke Preventiemanager van VP-Nederland adviseert u op maat en denkt met u mee in effectieve oplossingen. Iedere kennismaking start met een inventarisatie van de huidige stand van zaken omtrent het PSA-beleid en goed werkgeverschap.
€139,-
per maand
Neem contact op
Customized
Geschikt voor grotere organisaties, zorginstellingen, overheidsinstanties, onderwijs etc., die reeds (gedeeltelijk) voldoen aan het PSA-deel van de Arbowet en gebruik wil maken van een pool externe vertrouwenspersonen. Bijkomend voordeel van deze abonnementsvorm, is dat de organisatie hiermee toegang heeft tot een totaalpakket van onze diensten. De Preventiemanager van VP-Nederland neemt contact met u op om te inventariseren, waar uw organisatie behoefte aan heeft.
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom escalatie!

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kan kiezen uit onze diverse pool van vertrouwenspersonen. Deze pool bestaat uit gecertificeerde vertrouwenspersonen met verschillende achtergronden.

De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

 • Eerste opvang van uw medewerkers: hun verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie.
 • Voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van een aanspreekcultuur binnen de organisatie.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management op uw PSA beleid (psychosociale arbeidsbelasting).

Mocht er geen directe oplossing zijn, dan denkt de vertrouwenspersoon mee over eventuele vervolgstappen.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht!

Jaarlijks ontvangt u een anoniem verslag, wat voldoet aan de wettelijke eisen, met daarin een overzicht van de meldingen van ongewenste omgangsvormen en niet integer gedrag. Het verslag geeft een indruk hoe de medewerkers het werkklimaat binnen uw organisatie ervaren. Naast de feitelijkheden, die zijn benoemd in het verslag is het waardevol om op basis van het verslag met elkaar in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen en integriteit:

 • Wat zien en ervaren de medewerkers binnen de organisatie?
 • Kennen mensen de weg naar de vertrouwenspersoon?
 • Is helder wat ongewenste omgangsvormen zijn?
 • Wat wordt er door de organisatie gedaan om medewerkers te informeren en voorlichting te geven?

Indien er sprake is van meerdere meldingen of frequent niet integer en ongewenst gedrag binnen uw organisatie, dan nemen wij tijdig contact met uw op.

Preventiemanager

Preventiemanager

Adviseur Goed Werkgeverschap!

Onze Preventiemanagers zijn uw vaste contactpersoon en aanspreekpunt bij een Premium abonnement.

U kunt daar terecht met al uw vragen omtrent integer en/of gewenst gedrag.

De Preventiemanagers doen periodiek verslag en geven advies over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Het doel is om samen met u een aanspreekcultuur te creëren, zodat iedereen zich veilig en prettig voelt binnen de organisatie.

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag!

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's.

Het is een formeel document waarin staat vermeld, welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit verschillende afspraken, die leidend zijn in hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan neemt onze Preventie Manager contact met u op en wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie en jaarlijks geëvalueerd.

Standaard
Op maat
-
Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen

Een overzichtelijk protocol!

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker en externe te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
Op maat
-
Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan dient deze survey medewerkerstevredenheid als startpunt op weg naar Goed Werkgeverschap.

De survey wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet integer en/of ongewenst gedrag. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de survey jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
-
VP-App

VP-App

Voor iedereen inzichtelijk!

VP-Nederland heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld voor onze abonnees. In deze app hebben medewerkers toegang tot alle documenten behorende bij uw PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), zoals het protocol ongewenste omgangsvormen en de gedragscode.

Abonnees van VP-Nederland kunnen door middel van de VP-App makkelijk informatie omtrent hun PSA-beleid delen met medewerkers.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland introduceren zichzelf in de VP-App. Uw medewerker kan zelf een vertrouwenspersoon kiezen, die het best bij hem of haar past.

-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap!

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor Goed Werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne -en externe uitingen.

-
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor!

VP-Nederland stimuleert te allen tijde om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Tevens draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Met een abonnement bij VP-Nederland is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon binnen uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

-
Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'.

Als werkgever wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.  

Bent u overheidswerkgever of heeft u meer dan 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan moet u wettelijk verplicht een meldprocedure hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

VP-Nederland heeft voor alle abonnees een meldprocedure klokkenluidersregeling opgesteld, welke aan de wettelijke eisen voldoet.

-
PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht!

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst dan bent u verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin geeft u o.a. aan of uw medewerkers risico lopen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en welke maatregelen u neemt om PSA tegen te gaan.

PSA valt onder de ARBO wet. Met een Basic en Premium abonnement voldoet u aan de ARBO wet en neemt u voldoende maatregelen om het risico van PSA te minimaliseren.

VP-Nederland regelt voor de Basic en Premium abonnees:

 • Gedragscode
 • Protocol voor ongewenste omgangsvormen
 • Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
 • Meldprocedure klokkenluidersregeling
 • Toegang tot de vertrouwenspersoon

Met een RI&E moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan voor u, als extra dienst, een volledig RI&E rapport laten opstellen.

-
Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers!

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen, de klachtenregeling, de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij beide abonnementen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie in de VP-App. Daarnaast kunnen ze hierin de vertrouwenspersoon van VP-Nederland direct benaderen.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze Preventiemanager bij u langs om kennis met u te maken en samen met u een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers.

In een interactieve workshop worden o.a. het protocol en de gedragscode toegelicht. Daarnaast worden uw medewerkers wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk
Persoonlijk
Premium
Geschikt voor grotere organisaties of waar in het verleden sprake is geweest van niet integer en ongewenste omgangsvormen. Uw persoonlijke Preventiemanager van VP-Nederland adviseert u op maat en denkt met u mee in effectieve oplossingen. Iedere kennismaking start met een inventarisatie van de huidige stand van zaken omtrent het PSA-beleid en goed werkgeverschap.
€139,-
per maand
Neem contact op
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom escalatie!

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kan kiezen uit onze diverse pool van vertrouwenspersonen. Deze pool bestaat uit gecertificeerde vertrouwenspersonen met verschillende achtergronden.

De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

 • Eerste opvang van uw medewerkers: hun verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie.
 • Voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van een aanspreekcultuur binnen de organisatie.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management op uw PSA beleid (psychosociale arbeidsbelasting).

Mocht er geen directe oplossing zijn, dan denkt de vertrouwenspersoon mee over eventuele vervolgstappen.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht!

Jaarlijks ontvangt u een anoniem verslag, wat voldoet aan de wettelijke eisen, met daarin een overzicht van de meldingen van ongewenste omgangsvormen en niet integer gedrag. Het verslag geeft een indruk hoe de medewerkers het werkklimaat binnen uw organisatie ervaren. Naast de feitelijkheden, die zijn benoemd in het verslag is het waardevol om op basis van het verslag met elkaar in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen en integriteit:

 • Wat zien en ervaren de medewerkers binnen de organisatie?
 • Kennen mensen de weg naar de vertrouwenspersoon?
 • Is helder wat ongewenste omgangsvormen zijn?
 • Wat wordt er door de organisatie gedaan om medewerkers te informeren en voorlichting te geven?

Indien er sprake is van meerdere meldingen of frequent niet integer en ongewenst gedrag binnen uw organisatie, dan nemen wij tijdig contact met uw op.

Preventiemanager

Preventiemanager

Adviseur Goed Werkgeverschap!

Onze Preventiemanagers zijn uw vaste contactpersoon en aanspreekpunt bij een Premium abonnement.

U kunt daar terecht met al uw vragen omtrent integer en/of gewenst gedrag.

De Preventiemanagers doen periodiek verslag en geven advies over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Het doel is om samen met u een aanspreekcultuur te creëren, zodat iedereen zich veilig en prettig voelt binnen de organisatie.

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag!

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's.

Het is een formeel document waarin staat vermeld, welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit verschillende afspraken, die leidend zijn in hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan neemt onze Preventie Manager contact met u op en wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie en jaarlijks geëvalueerd.

Standaard
Op maat
Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen

Een overzichtelijk protocol!

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker en externe te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
Op maat
Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan dient deze survey medewerkerstevredenheid als startpunt op weg naar Goed Werkgeverschap.

De survey wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet integer en/of ongewenst gedrag. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de survey jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
VP-App

VP-App

Voor iedereen inzichtelijk!

VP-Nederland heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld voor onze abonnees. In deze app hebben medewerkers toegang tot alle documenten behorende bij uw PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), zoals het protocol ongewenste omgangsvormen en de gedragscode.

Abonnees van VP-Nederland kunnen door middel van de VP-App makkelijk informatie omtrent hun PSA-beleid delen met medewerkers.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland introduceren zichzelf in de VP-App. Uw medewerker kan zelf een vertrouwenspersoon kiezen, die het best bij hem of haar past.

Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap!

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor Goed Werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne -en externe uitingen.

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor!

VP-Nederland stimuleert te allen tijde om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Tevens draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Met een abonnement bij VP-Nederland is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon binnen uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'.

Als werkgever wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.  

Bent u overheidswerkgever of heeft u meer dan 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan moet u wettelijk verplicht een meldprocedure hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

VP-Nederland heeft voor alle abonnees een meldprocedure klokkenluidersregeling opgesteld, welke aan de wettelijke eisen voldoet.

PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht!

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst dan bent u verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin geeft u o.a. aan of uw medewerkers risico lopen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en welke maatregelen u neemt om PSA tegen te gaan.

PSA valt onder de ARBO wet. Met een Basic en Premium abonnement voldoet u aan de ARBO wet en neemt u voldoende maatregelen om het risico van PSA te minimaliseren.

VP-Nederland regelt voor de Basic en Premium abonnees:

 • Gedragscode
 • Protocol voor ongewenste omgangsvormen
 • Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
 • Meldprocedure klokkenluidersregeling
 • Toegang tot de vertrouwenspersoon

Met een RI&E moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan voor u, als extra dienst, een volledig RI&E rapport laten opstellen.

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers!

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen, de klachtenregeling, de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij beide abonnementen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie in de VP-App. Daarnaast kunnen ze hierin de vertrouwenspersoon van VP-Nederland direct benaderen.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze Preventiemanager bij u langs om kennis met u te maken en samen met u een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers.

In een interactieve workshop worden o.a. het protocol en de gedragscode toegelicht. Daarnaast worden uw medewerkers wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk
Customized
Geschikt voor grotere organisaties, zorginstellingen, overheidsinstanties, onderwijs etc., die reeds (gedeeltelijk) voldoen aan het PSA-deel van de Arbowet en gebruik wil maken van een pool externe vertrouwenspersonen. Bijkomend voordeel van deze abonnementsvorm, is dat de organisatie hiermee toegang heeft tot een totaalpakket van onze diensten. De Preventiemanager van VP-Nederland neemt contact met u op om te inventariseren, waar uw organisatie behoefte aan heeft.
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom escalatie!

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kan kiezen uit onze diverse pool van vertrouwenspersonen. Deze pool bestaat uit gecertificeerde vertrouwenspersonen met verschillende achtergronden.

De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

 • Eerste opvang van uw medewerkers: hun verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie.
 • Voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van een aanspreekcultuur binnen de organisatie.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management op uw PSA beleid (psychosociale arbeidsbelasting).

Mocht er geen directe oplossing zijn, dan denkt de vertrouwenspersoon mee over eventuele vervolgstappen.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht!

Jaarlijks ontvangt u een anoniem verslag, wat voldoet aan de wettelijke eisen, met daarin een overzicht van de meldingen van ongewenste omgangsvormen en niet integer gedrag. Het verslag geeft een indruk hoe de medewerkers het werkklimaat binnen uw organisatie ervaren. Naast de feitelijkheden, die zijn benoemd in het verslag is het waardevol om op basis van het verslag met elkaar in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen en integriteit:

 • Wat zien en ervaren de medewerkers binnen de organisatie?
 • Kennen mensen de weg naar de vertrouwenspersoon?
 • Is helder wat ongewenste omgangsvormen zijn?
 • Wat wordt er door de organisatie gedaan om medewerkers te informeren en voorlichting te geven?

Indien er sprake is van meerdere meldingen of frequent niet integer en ongewenst gedrag binnen uw organisatie, dan nemen wij tijdig contact met uw op.

Preventiemanager

Preventiemanager

Adviseur Goed Werkgeverschap!

Onze Preventiemanagers zijn uw vaste contactpersoon en aanspreekpunt bij een Premium abonnement.

U kunt daar terecht met al uw vragen omtrent integer en/of gewenst gedrag.

De Preventiemanagers doen periodiek verslag en geven advies over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Het doel is om samen met u een aanspreekcultuur te creëren, zodat iedereen zich veilig en prettig voelt binnen de organisatie.

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag!

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's.

Het is een formeel document waarin staat vermeld, welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit verschillende afspraken, die leidend zijn in hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan neemt onze Preventie Manager contact met u op en wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie en jaarlijks geëvalueerd.

Standaard
-
Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen

Een overzichtelijk protocol!

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker en externe te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
-
Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Jaarlijkse survey medewerkerstevredenheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan dient deze survey medewerkerstevredenheid als startpunt op weg naar Goed Werkgeverschap.

De survey wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet integer en/of ongewenst gedrag. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de survey jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
-
VP-App

VP-App

Voor iedereen inzichtelijk!

VP-Nederland heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld voor onze abonnees. In deze app hebben medewerkers toegang tot alle documenten behorende bij uw PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), zoals het protocol ongewenste omgangsvormen en de gedragscode.

Abonnees van VP-Nederland kunnen door middel van de VP-App makkelijk informatie omtrent hun PSA-beleid delen met medewerkers.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland introduceren zichzelf in de VP-App. Uw medewerker kan zelf een vertrouwenspersoon kiezen, die het best bij hem of haar past.

-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap!

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor Goed Werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne -en externe uitingen.

-
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor!

VP-Nederland stimuleert te allen tijde om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Tevens draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Met een abonnement bij VP-Nederland is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon binnen uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

-
Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'.

Als werkgever wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.  

Bent u overheidswerkgever of heeft u meer dan 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan moet u wettelijk verplicht een meldprocedure hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

VP-Nederland heeft voor alle abonnees een meldprocedure klokkenluidersregeling opgesteld, welke aan de wettelijke eisen voldoet.

-
PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht!

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst dan bent u verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin geeft u o.a. aan of uw medewerkers risico lopen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en welke maatregelen u neemt om PSA tegen te gaan.

PSA valt onder de ARBO wet. Met een Basic en Premium abonnement voldoet u aan de ARBO wet en neemt u voldoende maatregelen om het risico van PSA te minimaliseren.

VP-Nederland regelt voor de Basic en Premium abonnees:

 • Gedragscode
 • Protocol voor ongewenste omgangsvormen
 • Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
 • Meldprocedure klokkenluidersregeling
 • Toegang tot de vertrouwenspersoon

Met een RI&E moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan voor u, als extra dienst, een volledig RI&E rapport laten opstellen.

-
Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers!

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen, de klachtenregeling, de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij beide abonnementen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie in de VP-App. Daarnaast kunnen ze hierin de vertrouwenspersoon van VP-Nederland direct benaderen.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze Preventiemanager bij u langs om kennis met u te maken en samen met u een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers.

In een interactieve workshop worden o.a. het protocol en de gedragscode toegelicht. Daarnaast worden uw medewerkers wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting