Customized

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Premium

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Basis

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.
Button Text

Partner in Goed Werkgeverschap

De Arbowet verplicht organisaties vanaf één medewerker beleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. VP-Nederland helpt u bij de uitvoering van dit beleid.

Ongewenst gedrag en integriteitskwesties hebben grote gevolgen voor organisaties en medewerkers. Met een abonnement bij VP-Nederland schept u de voorwaarden om dit gedrag actief en preventief aan te pakken. Als grensoverschrijdend gedrag in een vroegtijdig stadium wordt besproken, zorg je dat de situatie niet escaleert. VP-Nederland stimuleert een open aanspreekcultuur met als doel sociale veiligheid binnen uw organisatie.

Onze pool met LVV-registervertrouwenspersonen is de drijvende kracht achter onze aanpak. Zij hebben verschillende achtergronden, ervaringen, expertises en nemen een proactieve rol in bij het voorkomen van problemen. Uniek is dat uw medewerkers zélf de vertrouwenspersoon kiezen die het best bij hem of haar past.

Als u een abonnement heeft bij VP-Nederland, heeft u een vast contactpersoon: de VP-adviseur. Die kijkt samen met u wat er nodig is op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzorgt o.a. de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit, de meldprocedure en een geanonimiseerd jaarverslag.

Pool vertrouwenspersonen

VP-Adviseur

Transparante abonnementsvormen

PSA-deel RI&E

Gedragscode en helder protocol

VP-App

VP-Nederland zorgt samen met u voor een organisatiecultuur waarin vertrouwen en sociale veiligheid centraal staan. Een vertrouwenscultuur die medewerkers stimuleert open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan.  

Dit draagt bij aan een goede werksfeer, personeelsbehoud en minder ziekteverzuim, met als resultaat: continuïteit en kostenbesparing.

Samen werken aan integer en gewenst gedrag

Met een gedragscode en helder protocol bevordert u de integriteit en gewenste omgangsvormen van uw medewerkers. Zij weten welke stappen ze kunnen zetten als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Via de VP-App kunnen zij eenvoudig contact opnemen met onze vertrouwenspersonen.

VP-Nederland stimuleert altijd dat medewerkers het gesprek met elkaar aangaan, zodat er op tijd maatregelen kunnen worden genomen en de samenwerking weer productief wordt.

De 10 voordelen VP-Nederland

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Minimaliseer risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden, zoals beschreven in de Arbowet en de Wet bescherming klokkenluiders.
Ambassadeur goed werkgeverschap
Een abonnement bij VP-Nederland getuigt van goed werkgeverschap en bevordert een gezonde en veilige werkomgeving. U laat zien dat u waarde hecht aan het welzijn van uw medewerkers.
Pool vertrouwenspersonen
VP-Nederland heeft een onafhankelijk team van LVV-registervertrouwenspersonen, professionals met een diverse achtergrond. Uw medewerkers kiezen zelf met wie ze in gesprek gaan.
VP-App
Onze vertrouwenspersonen stellen zich voor in onze VP-App en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek of een consult starten in een beveiligde omgeving.
Elke dag bereikbaar
Medewerkers hebben 24/7 toegang tot de VP-App. Onze vertrouwenspersonen zijn via de App of telefonisch bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur op werkdagen en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur.
Transparante kosten
Met een abonnement van VP-Nederland betaalt u maandelijks een vast bedrag. Wij brengen geen extra kosten in rekening als er geen sprake is van incidenten.
Optimaal personeelsbestand
Met een abonnement van VP-Nederland hoeft u geen medewerker vrij te maken voor de functie van vertrouwenspersoon. Dit zorgt voor een optimale bezetting in deze krappe arbeidsmarkt.
Keurmerk VP-Nederland
Ons keurmerk dat staat voor 'Goed Werkgeverschap' kunt u gebruiken op uw website, brochures, drukwerk. Daarmee onderscheid u zich bij de werving van nieuwe medewerkers.
Effectief en de-escalerend
Een externe vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk. Handelt objectief en neutraal, zonder loyaliteitsconflicten, waardoor er snel en doelgericht oplossingen worden aangedragen.
Minder ziekteverzuim
Uit onderzoek blijkt dat een vertrouwenspersoon bijdraagt aan een betere werksfeer en minder ziekteverzuim. Een onafhankelijk luisterend oor en emotionele ondersteuning zijn vaak al voldoende.

‘Grensoverschrijdend gedrag is een structureel probleem, dat voortkomt uit de manier waarop onze samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Het is onderdeel van onze cultuur, iedereen krijgt ermee te maken. De oplossing ligt in een stevige cultuurverandering. We moeten toe naar een samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Waarin we de grenzen van de ander respecteren en die van onszelf durven aan te geven en waarin omstanders niet wegkijken, maar elkaar juist aanspreken.’

Mariëtte Hamer
Regeringscommissaris
Grensoverschrijdend Gedrag

Abonnementen

Met een abonnement bij VP-Nederland stimuleert u een aanspreekcultuur en veilige werkomgeving. U heeft toegang tot al onze diensten en weet zeker dat alle documenten over psychosociale arbeidsbelasting up-to-date zijn. Ook minimaliseert u de risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden.

Wij hanteren een transparant abonnementsmodel.  

Basic
Geschikt voor kleine en middelgrote organisaties tot 100 medewerkers. Met een aantal klikken voldoet u eenvoudig aan de wettelijke richtlijnen die voortvloeien uit de Arbowet. U kunt het abonnement altijd upgraden en gebruik maken van onze extra diensten.
€95,-
per maand*
Neem contact op
Premium
Geschikt voor kleine en middelgrote organisaties tot 100 medewerkers. De VP-adviseur adviseert op maat en denkt met u mee in effectieve oplossingen. Kennismaking start met een inventarisatie van uw PSA-beleid en goed werkgeverschap.
€210,-
per maand*
Neem contact op
Customized
Geschikt voor grotere organisaties, zorginstellingen, overheidsinstanties, onderwijs etc., die (gedeeltelijk) voldoen aan het PSA-deel van de Arbowet en gebruik willen maken van onze pool externe LVV-registervertrouwenspersonen. De VP-adviseur neemt contact met u op om te inventariseren waar uw organisatie behoefte aan heeft.
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag of zich hieraan zelf schuldig heeft gemaakt, kan via de VP-App kiezen voor een vertrouwenspersoon uit onze pool. Deze pool bestaat uit LVV-registervertrouwenspersonen met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland hebben verschillende taken:

 • eerste opvang en het bieden van een luisterend oor;
 • doorvragen om de situatie helder te krijgen;  
 • (samen) onderzoeken van mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunend gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;  
 • bijstaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • eventueel doorverwijzen naar nazorg of opvang.

VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen onze vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek of een consult starten. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten.

Alle gesprekken met onze vertrouwenspersonen vinden plaats in een beveiligde en vertrouwelijke omgeving. Alle communicatie tussen uw medewerkers en de vertrouwenspersoon zijn versleuteld.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

U ontvangt het jaarverslag, inclusief de conclusies en aanbevelingen, van uw VP-adviseur. Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Onze VP-adviseur is uw vaste contactpersoon en werkt nauw samen met onze vertrouwenspersonen. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en goed werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van goed werkgeverschap, (on)gewenste omgangsvormen en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool;
 • signaleren, informeren, geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. VP-Nederland wil een sociaal veiligklimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie.

Standaard
Op maat
-
Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Een overzichtelijk protocol

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
Op maat
-
Scan sociale veiligheid

Scan sociale veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de scan sociale veiligheid onder medewerkers een startpunt op weg naar goed werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

-
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor goed werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Basic en Premium abonnement is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon in uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

-
Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.

Uw medewerker meldt een misstand samen met de vertrouwenspersoon bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Basic of Premium abonnement kunt u gebruikmaken van de door VP-Nederland opgestelde meldprocedure. Deze voldoet aan de wettelijke eisen.

-
PSA-beleid RI&E

PSA-beleid RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Basic en Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

-
Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers

Goed werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen &integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij alle abonnementsvormen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie.

Kiest u voor een Premium of Customized abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken en een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk
Persoonlijk
Premium
Geschikt voor kleine en middelgrote organisaties tot 100 medewerkers. De VP-adviseur adviseert op maat en denkt met u mee in effectieve oplossingen. Kennismaking start met een inventarisatie van uw PSA-beleid en goed werkgeverschap.
€210,-
per maand*
Neem contact op
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag of zich hieraan zelf schuldig heeft gemaakt, kan via de VP-App kiezen voor een vertrouwenspersoon uit onze pool. Deze pool bestaat uit LVV-registervertrouwenspersonen met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland hebben verschillende taken:

 • eerste opvang en het bieden van een luisterend oor;
 • doorvragen om de situatie helder te krijgen;  
 • (samen) onderzoeken van mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunend gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;  
 • bijstaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • eventueel doorverwijzen naar nazorg of opvang.

VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen onze vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek of een consult starten. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten.

Alle gesprekken met onze vertrouwenspersonen vinden plaats in een beveiligde en vertrouwelijke omgeving. Alle communicatie tussen uw medewerkers en de vertrouwenspersoon zijn versleuteld.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

U ontvangt het jaarverslag, inclusief de conclusies en aanbevelingen, van uw VP-adviseur. Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Onze VP-adviseur is uw vaste contactpersoon en werkt nauw samen met onze vertrouwenspersonen. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en goed werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van goed werkgeverschap, (on)gewenste omgangsvormen en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool;
 • signaleren, informeren, geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. VP-Nederland wil een sociaal veiligklimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie.

Standaard
Op maat
Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Een overzichtelijk protocol

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
Op maat
Scan sociale veiligheid

Scan sociale veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de scan sociale veiligheid onder medewerkers een startpunt op weg naar goed werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor goed werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Basic en Premium abonnement is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon in uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.

Uw medewerker meldt een misstand samen met de vertrouwenspersoon bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Basic of Premium abonnement kunt u gebruikmaken van de door VP-Nederland opgestelde meldprocedure. Deze voldoet aan de wettelijke eisen.

PSA-beleid RI&E

PSA-beleid RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Basic en Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers

Goed werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen &integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij alle abonnementsvormen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie.

Kiest u voor een Premium of Customized abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken en een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk
Customized
Geschikt voor grotere organisaties, zorginstellingen, overheidsinstanties, onderwijs etc., die (gedeeltelijk) voldoen aan het PSA-deel van de Arbowet en gebruik willen maken van onze pool externe LVV-registervertrouwenspersonen. De VP-adviseur neemt contact met u op om te inventariseren waar uw organisatie behoefte aan heeft.
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Een medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag of zich hieraan zelf schuldig heeft gemaakt, kan via de VP-App kiezen voor een vertrouwenspersoon uit onze pool. Deze pool bestaat uit LVV-registervertrouwenspersonen met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

De vertrouwenspersonen van VP-Nederland hebben verschillende taken:

 • eerste opvang en het bieden van een luisterend oor;
 • doorvragen om de situatie helder te krijgen;  
 • (samen) onderzoeken van mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunend gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;  
 • bijstaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • eventueel doorverwijzen naar nazorg of opvang.

VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen onze vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek of een consult starten. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten.

Alle gesprekken met onze vertrouwenspersonen vinden plaats in een beveiligde en vertrouwelijke omgeving. Alle communicatie tussen uw medewerkers en de vertrouwenspersoon zijn versleuteld.

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Inzicht

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

U ontvangt het jaarverslag, inclusief de conclusies en aanbevelingen, van uw VP-adviseur. Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Onze VP-adviseur is uw vaste contactpersoon en werkt nauw samen met onze vertrouwenspersonen. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en goed werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van goed werkgeverschap, (on)gewenste omgangsvormen en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool;
 • signaleren, informeren, geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. VP-Nederland wil een sociaal veiligklimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Basic abonnement maakt u gebruik van onze gestandaardiseerde gedragscode. Als u kiest voor een Premium abonnement dan wordt de gedragscode afgestemd op uw organisatie.

Standaard
-
Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit

Een overzichtelijk protocol

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

Standaard
-
Scan sociale veiligheid

Scan sociale veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de scan sociale veiligheid onder medewerkers een startpunt op weg naar goed werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

-
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hoor en wederhoor

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor goed werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Basic en Premium abonnement is de klachtenregeling voor uw organisatie geregeld. Een klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon in uw organisatie terecht komt en effectief wordt opgepakt.

-
Meldprocedure klokkenluidersregeling

Meldprocedure klokkenluidersregeling

'Klokkenluidersdilemma'

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand.

Uw medewerker meldt een misstand samen met de vertrouwenspersoon bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Basic of Premium abonnement kunt u gebruikmaken van de door VP-Nederland opgestelde meldprocedure. Deze voldoet aan de wettelijke eisen.

-
PSA-beleid RI&E

PSA-beleid RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Basic en Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

-
Kennismaking, voorlichting medewerkers

Kennismaking, voorlichting medewerkers

Informeren van medewerkers

Goed werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen &integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling en dat ze weten hoe ze in contact komen met de juiste vertrouwenspersoon.

Bij alle abonnementsvormen hebben uw medewerkers toegang tot alle informatie.

Kiest u voor een Premium of Customized abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken en een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

E-mail / VP-App
Persoonlijk

* De looptijd van uw abonnement is 1 jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Als er gebruik wordt gemaakt van onze vertrouwenspersonen, dan berekenen wij daarvoor extra kosten.    

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting