Customized

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Premium

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Basis

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Dankjewel, we hebben je gegevens ontvangen.
Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.
Button Text

Op zoek naar een vertrouwenspersoon?

Optimaliseer sociale veiligheid met een vertrouwenspersoon van VP-Nederland.

Landelijke dekking met gecertificeerde vertrouwenspersonen

Onze pool bestaat uit LVV-registervertrouwenspersonen die landelijk beschikbaar zijn. Kies uit één of meerdere vertrouwenspersonen met diverse achtergronden, culturen, expertises en talen.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

VP-App en webpagina sociale veiligheid

Onze gebruiksvriendelijke App en webpagina sociale veiligheid is 24/7 beschikbaar. De App biedt een laagdrempelige en kostenefficiënte manier om vertrouwenspersonen te bereiken. Medewerkers kunnen kennismaken met zowel interne als externe vertrouwenspersonen via filmpjes, foto’s en achtergrondinformatie. Daarnaast kunnen zij afspraken maken of direct contact leggen via de optionele chatfunctie.

Wij verzorgen en onderhouden een op maat gemaakte webpagina over sociale veiligheid die draait binnen uw website, intranet of onder een nieuwe URL. Hier vinden uw medewerkers alle informatie over sociale veiligheid, inclusief uw gedragscode, protocol, meldprocedure, klachtenregeling en vertrouwenspersonen.

Wij hanteren de hoogste mate van veiligheid voor de verstrekte en verzamelde gegevens. Toegang wordt strikt beheerd via Identity & amp; Access Management (IAM) en vereist Multi- Factor Authentication (MFA). Gegevens worden veilig opgeslagen en versleuteld op gecertificeerde servers in Nederland en Duitsland, waarbij persoonlijke en dossiergegevens apart worden bewaard voor extra bescherming. Alle communicatie verloopt via beveiligde SSL/TLS-verbindingen om gegevens tegen onderschepping te beschermen. Ons platform voldoet volledig aan de AVG-richtlijnen en aan de LVV-norm voor het vernietigen van dossiers na twee jaar.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

Klankbord, intervisie, scholing voor uw interne VP

VP-Nederland kan uw organisatie ondersteunen in de verdere professionalisering van uw interne vertrouwenspersonen. Terwijl het Ministerie van SZW werkt aan een platform voor opleiding en certificering, bieden wij al uitgebreide diensten die uw interne vertrouwenspersonen helpen om hun werk effectief en professioneel uit te voeren. Wij fungeren als klankbord voor uw interne vertrouwenspersonen en zij kunnen deelnemen aan intervisiesessies met onze ervaren vertrouwenspersonen uit onze pool. Deze sessies bevorderen kennisuitwisseling en ondersteuning bij dagelijkse uitdagingen.

Daarnaast verzorgen wij diverse modules voor bij- en nascholing, trainingen en organiseren we regelmatig thema-avonden. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen leerzaam maar bieden ook een waardevolle gelegenheid voor vertrouwenspersonen om ervaringen te delen en hun netwerk te versterken.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

Confidenz® Platform

Confidenz® is ons beveiligde online platform waar interne en externe vertrouwenspersonen dossiers bijhouden en rapportages genereren, inclusief het jaarverslag. Uw organisatie heeft via een dashboard inzage in rapportages en statistieken waarbij de privacy en veiligheid van de melder ten alle tijden wordt gewaarborgd.

Wij hanteren de hoogste mate van veiligheid voor de verstrekte en verzamelde gegevens. Toegang wordt strikt beheerd via Identity and Access Management (IAM) en vereist Multi- Factor Authentication (MFA). Gegevens worden veilig opgeslagen en versleuteld op gecertificeerde servers in Nederland en Duitsland, waarbij persoonlijke en dossiergegevens apart worden bewaard voor extra bescherming. Alle communicatie verloopt via beveiligde SSL/TLS-verbindingen om gegevens tegen onderschepping te beschermen. Ons platform voldoet volledig aan de AVG-richtlijnen en aan de LVV-norm voor het vernietigen van dossiers na twee jaar.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

Support medewerkers (7 dagen per week)

Bij VP-Nederland staan we klaar om uw medewerkers 7 dagen per week te ondersteunen. Ons team van ervaren vertrouwenspersonen, met achtergronden in coaching, mediation, HR of psychologie, biedt directe en doortastende 1e-lijns ondersteuning. Medewerkers kunnen eenvoudig contact opnemen via de VP-App of via het gratis 0800-nummer.

Onze vertrouwenspersonen werken proactief om problemen snel te signaleren en op te lossen. Met hun assertieve en empathische aanpak zorgen ze ervoor dat medewerkers bij de juiste persoon terechtkomen voor een oplossing. Vaak kan een luisterend oor of een goed gesprek al voldoende zijn, waardoor issues klein blijven en efficiënt worden aangepakt.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

Proactief beleid met metadata

Bij VP-Nederland gebruiken we de kracht van metadata-analyse om proactief in te spelen op signalen binnen uw organisatie. Het gedrag van gebruikers in de VP-App en op de webpagina over sociale veiligheid genereert waardevolle data. Door deze gegevens te analyseren en te combineren met metadata uit Confidenz® kunnen we vroegtijdige patronen en signalen identificeren die anders onopgemerkt zouden blijven. Dit stelt ons in staat om potentiële problemen snel te herkennen en te voorkomen dat ze escaleren, waardoor wij uw organisatie efficiënter en effectiever kunnen ondersteunen.

Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag!

Optimaliseer goed werkgeverschap en minimaliseer uw risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden!

VP-Nederland zorgt samen met u voor een organisatiecultuur waarin vertrouwen en sociale veiligheid centraal staan. Een vertrouwenscultuur die medewerkers stimuleert open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan.  

Dit draagt bij aan een goede werksfeer, personeelsbehoud en minder ziekteverzuim, met als resultaat: continuïteit en kostenbesparing.

Samen werken aan integer en gewenst gedrag

Met een gedragscode en helder protocol bevordert u de integriteit en gewenste omgangsvormen van uw medewerkers. Zij weten welke stappen ze kunnen zetten als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Via de VP-App kunnen zij eenvoudig contact opnemen met onze vertrouwenspersonen.

VP-Nederland stimuleert altijd dat medewerkers het gesprek met elkaar aangaan, zodat er op tijd maatregelen kunnen worden genomen en de samenwerking weer productief wordt.

De 10 voordelen VP-Nederland

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Minimaliseer risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden, zoals beschreven in de Arbowet en de Wet bescherming klokkenluiders.
Ambassadeur goed werkgeverschap
Een abonnement bij VP-Nederland getuigt van goed werkgeverschap en bevordert een gezonde en veilige werkomgeving. U laat zien dat u waarde hecht aan het welzijn van uw medewerkers.
Pool vertrouwenspersonen
VP-Nederland heeft een onafhankelijk team van LVV-registervertrouwenspersonen, professionals met een diverse achtergrond. Uw medewerkers kiezen zelf met wie ze in gesprek gaan.
VP-App
Onze vertrouwenspersonen stellen zich voor in onze VP-App en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek of een consult starten in een beveiligde omgeving.
Elke dag bereikbaar
Medewerkers hebben 24/7 toegang tot de VP-App. Onze vertrouwenspersonen zijn via de App of telefonisch bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur op werkdagen en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur.
Transparante kosten
Met een abonnement van VP-Nederland betaalt u maandelijks een vast bedrag. Wij brengen geen extra kosten in rekening als er geen sprake is van incidenten.
Optimaal personeelsbestand
Met een abonnement van VP-Nederland hoeft u geen medewerker vrij te maken voor de functie van vertrouwenspersoon. Dit zorgt voor een optimale bezetting in deze krappe arbeidsmarkt.
Keurmerk VP-Nederland
Ons keurmerk dat staat voor 'Goed Werkgeverschap' kunt u gebruiken op uw website, brochures, drukwerk. Daarmee onderscheid u zich bij de werving van nieuwe medewerkers.
Effectief en de-escalerend
Een externe vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk. Handelt objectief en neutraal, zonder loyaliteitsconflicten, waardoor er snel en doelgericht oplossingen worden aangedragen.
Minder ziekteverzuim
Uit onderzoek blijkt dat een vertrouwenspersoon bijdraagt aan een betere werksfeer en minder ziekteverzuim. Een onafhankelijk luisterend oor en emotionele ondersteuning zijn vaak al voldoende.

‘Grensoverschrijdend gedrag is een structureel probleem, dat voortkomt uit de manier waarop onze samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Het is onderdeel van onze cultuur, iedereen krijgt ermee te maken. De oplossing ligt in een stevige cultuurverandering. We moeten toe naar een samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Waarin we de grenzen van de ander respecteren en die van onszelf durven aan te geven en waarin omstanders niet wegkijken, maar elkaar juist aanspreken.’

Mariëtte Hamer
Regeringscommissaris
Grensoverschrijdend Gedrag

Abonnementen

Met een abonnement bij VP-Nederland stimuleert u een aanspreekcultuur en veilige werkomgeving. U heeft toegang tot al onze diensten en weet zeker dat alle documenten over psychosociale arbeidsbelasting up-to-date zijn. Ook minimaliseert u de risico’s en aansprakelijkheid op het gebied van integriteit en arbeidsomstandigheden.

Wij hanteren een transparant abonnementsmodel.  

Basic
Kies één vertrouwenspersoon uit onze pool. Wij zorgen voor een vervanger bij afwezigheid. Upgraden naar een ander abonnement is altijd mogelijk.
€39,-
per maand*
Neem contact op
Premium
Toegang tot een pool van vertrouwenspersonen en een VP-Adviseur voor maatwerk advies en ondersteuning bij het optimaliseren en handhaven van een psychisch en sociaal veilige werkomgeving.
€195,-
per maand*
Neem contact op
Customized
Samen met uw vaste VP-Adviseur ontwikkelt u een op maat gemaakt PSA-beleid voor een sociaal veilige werkomgeving, welke is afgestemd op uw specifieke behoeften en wensen.
Op aanvraag
Neem contact op
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Onze landelijk netwerk van LVV-registervertrouwenspersonen bestaat uit professionals met verschillende culturen, talen, achtergronden, ervaringen en expertises. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen voor één of meerdere vertrouwenspersonen. Wij zorgen altijd voor een back-up bij afwezigheid van uw gekozen vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur.

De vertrouwenspersonen hebben verschillende taken:

 • eerste opvang voor melders en het bieden van een luisterend oor;
 • met de melder onderzoeken naar mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunende gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;
 • bestaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • op verzoek bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • indien nodig doorverwijzen naar de juiste persoon, afdeling of instantie.
       

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals aanbevelingen, conclusies en de advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Bij een Premium en Customized abonnement heeft u een vast contactpersoon, uw VP-adviseur. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en Goed Werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van gewenst gedrag en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool en uw interne vertrouwenspersonen;
 • signaleren, informeren en het geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. Net als u wilt VP-Nederland een sociaal veilig klimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen de vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek. Uw medewerkers vinden hier ook informatie over uw PSA-Beleid en hoe hier mee wordt omgegaan.

Optioneel is de chatfunctie in deze VP-App. Hierin kunnen medewerkers een chatgesprek starten met een vertrouwenspersoon naar keuze. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten in de VP-App.

-
+
+
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Premium abonnement wordt de gedragscode volledig afgestemd op uw organisatie.

-
Op maat
+
Protocol

Protocol

Protocol ongewenste omgangsvormen en integriteit

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

-
Op maat
+
Scan Sociale Veiligheid

Scan Sociale Veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de Scan Sociale Veiligheid onder medewerkers een nieuw meetpunt voor Goed Werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
+
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Premium abonnement is de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen voor uw organisatie geregeld. Vóórdat er een officiële klacht wordt ingediend, biedt VP-Nederland de mogelijkheid om via onze onafhankelijke klachtencoördinator de klacht te onderzoeken of deze alsnog intern kan worden opgelost. Een officiële klacht indienen kost veel tijd, geld en kent geen winnaars.

VP-Nederland heeft ook toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie. Neem contact op voor meer informatie.

-
+
Meldprocedure

Meldprocedure

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand en het liefst bij de leidinggevende of directie.

Uw medewerker kan ook samen met de vertrouwenspersoon een misstand melden, bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Premium abonnement is de meldprocedure inbegrepen. De door VP-Nederland opgestelde meldprocedure voldoet aan de wettelijke eisen en is aan te passen aan uw organisatie.

-
+
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

-
+
PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

-
+
Voorlichting medewerkers

Voorlichting medewerkers

Voorlichten medewerkers

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling én dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon. Heeft u deze documenten nog niet geregeld? VP-Nederland helpt u graag verder.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken om een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

Online
Persoonlijk
+
Premium
Toegang tot een pool van vertrouwenspersonen en een VP-Adviseur voor maatwerk advies en ondersteuning bij het optimaliseren en handhaven van een psychisch en sociaal veilige werkomgeving.
€195,-
per maand*
Neem contact op
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Onze landelijk netwerk van LVV-registervertrouwenspersonen bestaat uit professionals met verschillende culturen, talen, achtergronden, ervaringen en expertises. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen voor één of meerdere vertrouwenspersonen. Wij zorgen altijd voor een back-up bij afwezigheid van uw gekozen vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur.

De vertrouwenspersonen hebben verschillende taken:

 • eerste opvang voor melders en het bieden van een luisterend oor;
 • met de melder onderzoeken naar mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunende gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;
 • bestaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • op verzoek bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • indien nodig doorverwijzen naar de juiste persoon, afdeling of instantie.
       

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals aanbevelingen, conclusies en de advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Bij een Premium en Customized abonnement heeft u een vast contactpersoon, uw VP-adviseur. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en Goed Werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van gewenst gedrag en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool en uw interne vertrouwenspersonen;
 • signaleren, informeren en het geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. Net als u wilt VP-Nederland een sociaal veilig klimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen de vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek. Uw medewerkers vinden hier ook informatie over uw PSA-Beleid en hoe hier mee wordt omgegaan.

Optioneel is de chatfunctie in deze VP-App. Hierin kunnen medewerkers een chatgesprek starten met een vertrouwenspersoon naar keuze. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten in de VP-App.

-
+
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Premium abonnement wordt de gedragscode volledig afgestemd op uw organisatie.

-
Op maat
Protocol

Protocol

Protocol ongewenste omgangsvormen en integriteit

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

-
Op maat
Scan Sociale Veiligheid

Scan Sociale Veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de Scan Sociale Veiligheid onder medewerkers een nieuw meetpunt voor Goed Werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Premium abonnement is de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen voor uw organisatie geregeld. Vóórdat er een officiële klacht wordt ingediend, biedt VP-Nederland de mogelijkheid om via onze onafhankelijke klachtencoördinator de klacht te onderzoeken of deze alsnog intern kan worden opgelost. Een officiële klacht indienen kost veel tijd, geld en kent geen winnaars.

VP-Nederland heeft ook toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie. Neem contact op voor meer informatie.

-
Meldprocedure

Meldprocedure

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand en het liefst bij de leidinggevende of directie.

Uw medewerker kan ook samen met de vertrouwenspersoon een misstand melden, bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Premium abonnement is de meldprocedure inbegrepen. De door VP-Nederland opgestelde meldprocedure voldoet aan de wettelijke eisen en is aan te passen aan uw organisatie.

-
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

-
PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

-
Voorlichting medewerkers

Voorlichting medewerkers

Voorlichten medewerkers

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling én dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon. Heeft u deze documenten nog niet geregeld? VP-Nederland helpt u graag verder.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken om een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

Online
Persoonlijk
Customized
Samen met uw vaste VP-Adviseur ontwikkelt u een op maat gemaakt PSA-beleid voor een sociaal veilige werkomgeving, welke is afgestemd op uw specifieke behoeften en wensen.
Op aanvraag
Neem contact op
Pool vertrouwenspersonen

Pool vertrouwenspersonen

Voorkom onnodige escalaties

Onze landelijk netwerk van LVV-registervertrouwenspersonen bestaat uit professionals met verschillende culturen, talen, achtergronden, ervaringen en expertises. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen voor één of meerdere vertrouwenspersonen. Wij zorgen altijd voor een back-up bij afwezigheid van uw gekozen vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur.

De vertrouwenspersonen hebben verschillende taken:

 • eerste opvang voor melders en het bieden van een luisterend oor;
 • met de melder onderzoeken naar mogelijkheden en/of oplossingen;
 • coachend en ondersteunende gesprekken voeren;
 • bijstaan van de melder of aangeklaagde;
 • bestaan bij herstel, rehabilitatie en terugkeer naar de werkvloer;
 • op verzoek bijstaan bij zittingen klachtencommissie;
 • indien nodig doorverwijzen naar de juiste persoon, afdeling of instantie.
       

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarverslag en signalering

Jaarlijks ontvangt u een geanonimiseerd verslag, dat voldoet aan alle richtlijnen. In dit verslag vindt u een schematische weergave van de meldingen, ingedeeld in de verschillende vormen ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties, én de uren die de vertrouwenspersoon heeft besteed aan gesprekken. In dit verslag staan ook de overige uren die besteedt zijn aan ondersteunende activiteiten, zoals aanbevelingen, conclusies en de advies- en signaleringsgesprekken.

Naast de feitelijkheden is dit waardevolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan over het werkklimaat en de cultuur binnen uw organisatie.

Als er sprake is van meerdere meldingen of sprake is van een situatie wat aandacht behoeft binnen uw organisatie, dat niet kan wachten tot het jaarverslag, neemt de VP-adviseur contact met u op.

VP-Adviseur

VP-Adviseur

Adviseur Goed Werkgeverschap

Bij een Premium en Customized abonnement heeft u een vast contactpersoon, uw VP-adviseur. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over een sociaal veilig werkklimaat en Goed Werkgeverschap.

Taken VP-adviseur:

 • voorlichting geven binnen de organisatie over de inhoud van gewenst gedrag en integriteit;
 • contact onderhouden met de LVV-registervertrouwenspersonen uit onze pool en uw interne vertrouwenspersonen;
 • signaleren, informeren en het geven van (on)gevraagd advies over ongewenst gedrag of integriteitskwesties;
 • periodiek verslag doen en advies geven over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen.

Doel is het voorkomen van escalaties binnen de organisatie en het creëren van een aanspreekcultuur, waar incidenten zo mogelijk klein worden gehouden. Net als u wilt VP-Nederland een sociaal veilig klimaat op de werkvloer voor iedereen.

 

-
VP-App

VP-App

Spreek je uit

In de VP-App stellen de vertrouwenspersonen zich voor en uw medewerkers kunnen eenvoudig een afspraak maken voor een gesprek. Uw medewerkers vinden hier ook informatie over uw PSA-Beleid en hoe hier mee wordt omgegaan.

Optioneel is de chatfunctie in deze VP-App. Hierin kunnen medewerkers een chatgesprek starten met een vertrouwenspersoon naar keuze. In deze versleutelde en beveiligde omgeving, kunnen zij hun verhaal doen, hart luchten en/of twijfels bespreken.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen uw medewerkers een bericht achterlaten in de VP-App.

-
+
Gedragscode

Gedragscode

Gewenst Gedrag

De gedragscode brengt duidelijkheid binnen een organisatie en beschermt u tegen juridische risico's. Het is een formeel document waarin staat welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen uw organisatie. De gedragscode bestaat uit afspraken die leidend zijn voor hoe medewerkers met elkaar en externen omgaan.

Jaarlijks wordt de gedragscode getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gedragscode geëvalueerd n.a.v. incidenten en klachten over niet-integer en ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Bij een Premium abonnement wordt de gedragscode volledig afgestemd op uw organisatie.

-
+
Protocol

Protocol

Protocol ongewenste omgangsvormen en integriteit

Hierin staat beschreven welke stappen gevolgd kunnen worden, wanneer er sprake is van niet-integer en/of ongewenst gedrag.

VP-Nederland heeft een infographic ontworpen, waar alle stappen in beeld worden gebracht, zodat het protocol voor iedere medewerker te begrijpen is.

Jaarlijks wordt het protocol getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het protocol geëvalueerd naar aanleiding van incidenten en klachten over niet-integer en/of ongewenst gedrag.

-
+
Scan Sociale Veiligheid

Scan Sociale Veiligheid

Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Als u kiest voor een Premium abonnement dan is de Scan Sociale Veiligheid onder medewerkers een nieuw meetpunt voor Goed Werkgeverschap.

De scan wordt anoniem en online gedaan.

De resultaten bieden waardevolle inzichten waar uw organisatie staat met betrekking tot niet-integer en/of ongewenst gedrag en over de aanspreekcultuur. Deze resultaten worden gebruikt om de behoeften en verwachtingen van u en uw medewerkers bespreekbaar te maken.

Door de scan jaarlijks te herhalen, kunt u de effectiviteit van de genomen maatregelen meten en sturen op een positieve en duurzame cultuurverandering.

-
+
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

VP-Nederland stimuleert altijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en ongewenste situaties intern op te lossen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan het indienen van een officiële klacht voorkomen.

Een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet wettelijk verplicht, maar staat voor Goed Werkgeverschap.

Met deze regeling krijgt u de kans om eventuele misverstanden bij uw medewerkers en externen weg te nemen. Ook draagt de regeling bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Bij een Premium abonnement is de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen voor uw organisatie geregeld. Vóórdat er een officiële klacht wordt ingediend, biedt VP-Nederland de mogelijkheid om via onze onafhankelijke klachtencoördinator de klacht te onderzoeken of deze alsnog intern kan worden opgelost. Een officiële klacht indienen kost veel tijd, geld en kent geen winnaars.

VP-Nederland heeft ook toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie. Neem contact op voor meer informatie.

-
+
Meldprocedure

Meldprocedure

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Als organisatie wil je dat medewerkers zich uitspreken over een vermoeden van een misstand en het liefst bij de leidinggevende of directie.

Uw medewerker kan ook samen met de vertrouwenspersoon een misstand melden, bij het meldpunt VP-Nederland. Daar wordt de melding in behandeling genomen.

Bent u overheidswerkgever of heeft u minstens 50 medewerkers in dienst of is uw organisatie werkzaam op het gebied van financiële diensten, dan bent u wettelijk verplicht een meldprocedure te hebben om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.

Met een Premium abonnement is de meldprocedure inbegrepen. De door VP-Nederland opgestelde meldprocedure voldoet aan de wettelijke eisen en is aan te passen aan uw organisatie.

-
+
Keurmerk VP-Nederland

Keurmerk VP-Nederland

Goed Werkgeverschap

De abonnees van VP-Nederland kunnen gebruik maken van ons logo. Dit logo staat symbool voor de waarden die wij vertegenwoordigen:

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Aanspreekbaarheid
 • Effectiviteit

Het logo van VP-Nederland is het herkenningspunt voor goed werkgeverschap. U kunt dit logo gebruiken in al uw interne en externe uitingen.

-
+
PSA-deel RI&E

PSA-deel RI&E

Wettelijk Verplicht

Heeft u als organisatie medewerkers in dienst, dan bent u verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een onderdeel van de RI&E is een PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), waarin de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor uw medewerkers staan beschreven.

Met een Premium abonnement beschikt u over een groot aantal maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting:

 • gedragscode;
 • protocol voor ongewenste omgangsvormen & integriteitskwesties;
 • klachtenregeling ongewenste omgangsvormen;
 • meldprocedure klokkenluidersregeling;
 • toegang tot LVV-registervertrouwenspersonen.

Deze maatregelen dragen bij aan de stabiliteit van uw personeelsbestand en een sociaal veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Om bovenstaand deel van uw PSA-beleid te optimaliseren, is het van belang om deze maatregelen actief onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers en actueel te houden.

Voor een volledig RI&E-advies moeten echter alle risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht. VP-Nederland kan als extra dienst voor u een RI&E-rapport laten opstellen.

-
+
Voorlichting medewerkers

Voorlichting medewerkers

Voorlichten medewerkers

Goed Werkgeverschap betekent dat iedereen binnen uw organisatie op de hoogte is van de gedragscode, het protocol ongewenste omgangsvormen & integriteit, de klachtenregeling en de meldregeling én dat ze weten hoe ze in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon. Heeft u deze documenten nog niet geregeld? VP-Nederland helpt u graag verder.

Kiest u voor een Premium abonnement dan komt onze VP-adviseur langs om kennis te maken om een op maat gemaakte voorlichting te geven aan uw medewerkers. Het protocol en de gedragscode worden in een interactieve workshop toegelicht en uw medewerkers worden wegwijs gemaakt in de VP-App.

Online
+

* De looptijd van uw abonnement is 1 jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Als er gebruik wordt gemaakt van onze vertrouwenspersonen, dan berekenen wij daarvoor extra kosten.    

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting